Oikeudellinen perintä

Mitä oikeudellinen perintä tarkoittaa ja milloin velka etenee oikeudelliseen perintään?

Oikeudellinen perintä tulee ajankohtaiseksi, mikäli vapaaehtoinen perintä ei ole tuottanut tulosta. Suosittelemme toimeksiantajalle vapaaehtoisen perinnän päätyttyä lähetettävässä jatkotiedustelussa tapauskohtaisesti asian vaatimaa oikeudellista perintätoimenpidettä. Jatkotiedustelussa ilmoitetaan lisäksi toimenpiteestä/toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset.

Käytämme kuluttajasaatavien oikeudellisessa perinnässä haastehakemusta ja yrityssaatavien oikeudellisessa perinnässä haastehakemusta sekä konkurssiuhkaista maksukehotusta. Mikäli konkurssiuhkaisella maksukehotuksellakaan ei saada toivottua tulosta, laadimme toimeksiantajan hyväksynnällä konkurssihakemuksen.

Miten oikeudellisessa perinnässä tapahtuu?

Oikeudellisen perinnän kulku on tapauskohtaista ja riippuu käytettävistä toimenpiteistä.

Haastehakemus lähetetään käsiteltäväksi käräjäoikeuteen. Käsittely kestää kyseessä olevan käräjäoikeuden ruuhkaisuudesta riippuen yleisesti kahdesta neljään kuukautta, jonka aikana haastehakemus tiedoksi annetaan velalliselle. Tämän jälkeen käräjäoikeus antaa asiassa yksipuolisen tuomion, mikäli velallinen ei ole suorittanut velkasaatavaa tai vastannut haasteeseen. Yksipuolinen tuomio voidaan lähettää ulosottoon ulosmittaustoimenpiteitä varten. Velallisen luottotietoihin syntyy maksuhäiriömerkintä, kun oikeus antaa asiassa yksipuolisen tuomion.

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käsittely ja tiedoksianto kestävät tavallisesti kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Mikäli maksukehotuksen mukaista saatavaa ei ole suoritettu viikon kuluessa tiedoksiantopäivästä lukien, on mahdollista laatia konkurssihakemus. Konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta ei synny velalliselle maksuhäiriöitä ja se tulee vain asianomaisten tietoon. Oikeudellisena toimenpiteenä se on kuitenkin tehokas, sillä se on edellytys yrityksen konkurssiin hakemiselle. Näin ollen yritykset, joka haluavat pysyä toiminnassa, yleisesti suorittavat saatavan konkurssiuhkaisella maksukehotuksella.

Voiko saatava olla liian pieni oikeudelliseen perintään?

Oikeudellisesta perinnästä syntyvät kustannukset saattavat kasvaa yhtä suuriksi kuin saatavan pääoma. Tällaisessa tilanteessa saatava on mahdollista siirtää provisioperintäämme, joka soveltuu erityisesti pienten saatavien perintään. Provisioperintä soveltuu myös suurempien saatavien perintään tilanteissa, joissa toimeksiantaja ei halua itselle lainkaan kustannuksia. Veloitamme toimeksiantajan kokonaissaatavasta 25 % provision, kun velalliselta saadaan suoritus. Provisioperintään siirrettävistä toimeksiannoista päätämme tapauskohtaisesti.

<<< TAKAISIN


Heräsikö sinulla kysymyksiä oikeudellisesta perinnästä tai haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ