Vapaaehtoinen perintä

Miten perintä alkaa?

Vapaaehtoinen perintä käynnistyy, kun toimeksiantaja lähettää saatavansa perittäväksi. Toimeksianto on mahdollista lähettää sähköpostiviestin liitteenä siten, että viestistä ilmenee saatavan siirtyvän perintään. Saatavan lisäksi uuden toimeksiantajan tulee ilmoittaa yhteys- ja tilitietonsa yhteydenottoja sekä suoritusten tilitystä varten. Sähköpostiviestissä toimeksiantaja voi myös ilmoittaa velallista ja toimeksiantoa koskevia tietoja, esimerkiksi velallisen yhteystiedot ja velalliselta mahdollisesti jo saadut suoritukset.

Miten vapaaehtoinen perintä etenee?

Vapaaehtoinen perintä alkaa velalliselle lähetettävästä maksuvaatimuskirjeestä, jossa kuluttajavelallisella on kymmenen ja yritysvelallisella seitsemän päivää maksuaikaa. Maksuvaatimuksen eräännyttyä saatava siirtyy puhelinperintään. Puhelinperinnässä otamme velalliseen yhteyttä ja pyrimme neuvottelemaan maksujärjestelystä. Mikäli saatava ei ole tullut suoritetuksi vapaaehtoisen perinnän aikana, lähetämme toimeksiantajalle jatkotiedustelun. Jatkotiedustelussa informoimme toimeksiantajaa toimeksiannon tilanteesta ja velallisen luottotiedoista sekä annamme suosituksen jatkosta. Samalla kerromme toimeksiantajalle jatkotoimenpiteistä syntyvistä kustannuksista. Tällöin toimeksiantajalla on mahdollisuus päättää edetäänkö asiassa vai lopetetaanko toimeksianto vapaaehtoisen perinnän päätyttyä. Oikeudelliseen perintään siirtymisestä sovimme toimeksiantajan kanssa tapauskohtaisesti.

Mitä kustannuksia vapaaehtoisesta perinnästä voi syntyä?

Emme veloita toimeksiantajalta kuukausi- tai vuosimaksua. Perintäpalkkio veloitetaan ensisijaisesti velalliselta. Jos velallinen suorittaa saatavan vapaaehtoisen perinnän aikana, toimeksiantajalle ei synny kustannuksia. Kuluttajasaatavaa koskevan vapaaehtoisen perinnän kulut voidaan veloittaa toimeksiantajalta siinä tapauksessa, että niitä ei saada vapaaehtoisen perinnän aikana velalliselta. Yrityssaatavien perinnässä perintäpalkkio veloitetaan toimeksiantajalta vain poikkeustilanteissa.

Millainen saatava on perintäkelpoinen?

Yleisesti ottaen kaikki saatavat, jotka ovat selviä ja riidattomia, ovat perintäkelpoisia. Näitä ovat mm. laskusaatavat, vuokrat ja vastikkeet. Hoidamme sekä yritysten että yksityishenkilöiden saatavien perintää eikä saatavan suuruudella ole merkitystä perinnän kannalta.

Kuluttajavelalliselle tulee perintälain mukaan lähettää vähintään yksi kirjallinen maksuhuomautus postitse ennen perintätoimia. Maksuhuomautuksen lähettämispäivästä tulee olla kulunut neljätoista täyttä päivää, ennen kuin saatava on mahdollista siirtää perintään. Hyvään perintätapaan kuuluu, että myös yritysvelallista muistutetaan erääntyneestä saatavasta vakiintuneella tavalla.

<<< TAKAISIN


Heräsikö sinulla kysymyksiä perinnästä
tai haluatko kuulla lisää palveluistamme?

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko lähettää
saatavasi perittäväksi?

KATSO OHJEET