Vuokrasaatavien perintä

Mitä tehdä, kun vuokralainen ei maksa vuokraa?

Maksamattomiin vuokriin kannattaa reagoida nopeasti muistuttamalla velallista kirjallisesti erääntyneestä vuokrasta maksuhuomautuksella ennen perintään siirtoa. Toimeksiantaja voi siirtää erääntyneen vuokrasaatavansa perintään lähettämällä meille sähköpostitse kopion vuokrasopimuksesta. Lisäksi tarvitsemme tiedon siitä, miltä kuukausilta vuokrat ovat suorittamatta, asuuko vuokralainen edelleen asunnossa, onko vuokralaiselta vaadittu vakuus ja onko vakuudesta jo katettu maksamattomia vuokria.

Vuokrasaatavan perintä alkaa muiden saatavien tavoin vapaaehtoisella perinnällä, jossa velalliselle lähetetään aluksi maksuvaatimuskirje. Maksuvaatimuksen eräännyttyä saatava siirtyy puhelinperintäämme. Puhelinperinnässä otamme velalliseen yhteyttä ja pyrimme neuvottelemaan maksujärjestelystä. Vapaaehtoisen perinnän päätteeksi lähetämme toimeksiantajalle sähköpostitse jatkotiedustelun, jossa informoimme toimeksiantajaa toimeksiannon tilanteesta ja velallisen luottotiedoista sekä annamme suosituksen jatkosta. Lisäksi toimeksiantajalle ilmoitetaan jatkotoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. Tällöin toimeksiantajalla on mahdollisuus päättää, jatketaanko asiassa vai lopetetaanko toimeksianto vapaaehtoisen perinnän päätyttyä.

Vuokrasaatavien oikeudellisessa perinnässä käytämme haastehakemusta.

Milloin vuokria voi alkaa periä?

Vuokrasaatavaa on mahdollista periä heti vuokran eräännyttyä. Tämä johtuu siitä, että vuokrien katsotaan olevan jatkuvasti erääntyvää saatavaa ja kunkin maksettavan vuokran eräpäivä on etukäteen velallisen tiedossa.

Miten vuokralaisen saa pois asunnosta?

Mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa, vuokrasopimus on mahdollista joko irtisanoa tai purkaa. Jos vuokralainen ei lähde vuokra-asunnosta vapaaehtoisesti, vuokranantajan on mahdollista hakea käräjäoikeudelta häätöä. Haemme häätöä toimeksiantajamme puolesta haastehakemuksessa, jossa velallinen velvoitetaan suorittamaan erääntynyt vuokrasaatava. Käräjäoikeuden antaman yksipuolisen tuomion sisältämä häätöpäätös lähetetään ulosottoon, jossa se toimeenpannaan ulosottoviranomaisen toimesta. Samalla käynnistyvät maksamattoman vuokrasaatavan ulosmittaustoimet. Vuokranantaja ei lain mukaan saa pyrkiä poistamaan vuokralaista tai vuokralaisen omaisuutta asunnosta omatoimisesti. Tämä tapahtuu aina käräjäoikeuden antamalla häätöpäätöksellä asiaa hoitavan viranomaisen toimesta.

<<< TAKAISIN


Heräsikö sinulla kysymyksiä vuokrasaatavien perinnästä tai haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ