Skip to main content

B. plan perintäpalvelut

Oikeudellinen perintä

Mikäli velkasaatava ei ole tullut suoritetuksi vapaaehtoisen perinnän aikana, on asiaa mahdollista jatkaa oikeudelliseen perintään. Annamme asiakkaalle selvityksen velallisen taloudellisesta tilanteesta ja suosittelemme tapauskohtaisesti asian vaatimaa oikeudellista toimenpidettä – esimerkiksi haastehakemusta tai konkurssiperintää.

Varaa tästä aika maksuttomaan ensikonsultaatioon perintäasiantuntijamme kanssa tai ota yhteyttä puhelimitse 020 718 1770.

Mitä oikeudellinen perintä tarkoittaa ja milloin velka etenee oikeudelliseen perintään?

Oikeudellinen perintä tulee ajankohtaiseksi silloin, kun vapaaehtoinen perintä ei ole tuottanut tulosta. Annamme toimeksiantajalle vapaaehtoisen perinnän päätteeksi selvityksen velallisen taloudellisesta tilanteesta sekä suosittelemme tapauskohtaisesti asian vaatimaa oikeudellista toimenpidettä. Käytämme kuluttajasaatavien oikeudellisessa perinnässä haastehakemusta ja yrityssaatavien oikeudellisessa perinnässä sekä haastehakemusta että konkurssiuhkaista maksukehotusta. Mikäli konkurssiuhkaisella maksukehotuksellakaan ei saada toivottua tulosta, laadimme toimeksiantajan hyväksynnällä konkurssihakemuksen.

Mitä oikeudellisessa perinnässä tapahtuu?

Oikeudellisen perinnän kulku on tapauskohtaista ja riippuu käytettävistä perintätoimenpiteistä. Mikäli asiassa edetään haastehakemuksen vireillepanolla, alkaa oikeudellinen perintä haastehakemuksen laadinnasta sekä lähetyksestä käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Käsittely kestää tavallisesti kolmesta kuuteen kuukautta, jona aikana haastehakemus annetaan tiedoksi velalliselle. Jos velallinen ei suorita saatavaa tai vastaa haasteeseen määräajassa, antaa käräjäoikeus asiassa yksipuolisen tuomion. Yksipuolinen tuomio voidaan toimittaa ulosottoon ulosmittaustoimenpiteitä varten.

Yrityssaatavien oikeudellisessa perinnässä voidaan edetä myös konkurssiperinnällä, joka käynnistyy konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laadinnasta sekä sen käsittelystä käräjäoikeudessa. Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käsittely ja tiedoksianto kestävät tavallisesti muutamista viikoista joihinkin kuukausiin. Mikäli velkasaatavaa ei suoriteta konkurssiuhkaisella maksukehotuksella annetussa määräajassa, velallisyritystä on mahdollista hakea konkurssiin. Käräjäoikeuden antamasta yksipuolisesta tuomiosta muodostuu aina maksuhäiriömerkintä velallisen luottotietoihin. Konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta taas ei muodostu merkintää, vaan se tulee ainoastaan asianomaisten tietoon.

Voiko saatava olla liian pieni oikeudelliseen perintään?

Toisinaan oikeudellisesta perinnästä syntyvät kustannukset lähentelevät suorittamattoman velkasaatavan pääoman määrää, jolloin suosittelemme yleisesti saatavan siirtoa provisioperintäpalveluumme. Provisioperintäpalvelu soveltuu tilanteisiin, joissa asiakas haluaa välttyä perinnästä aiheutuvilta kustannuksilta – provisioperintäpalvelussa asiakasta ei laskuteta lainkaan perintätoimenpiteistä, vaan perittävästä saatavasta pidätetään 35 % provisio, mikäli perintätoimi tuottaa tulosta. Jos velalliselta ei saada suoritusta saatavaan, asiakkaalle ei synny kustannuksia tehdyistä toimenpiteistä. Kustannusriskin poistuessa myös pienempien saatavien oikeudellisesta perinnästä tulee toimeksiantajalle kannattavaa.

Voit siirtää saatavasi perittäväksemme sähköisesti tästä. Mikäli sinulla on perintää koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@bplan.fi tai puhelimitse 020 718 1770.

Ota yhteyttä

AjanvarausYhteystiedot

B. plan Oy

asiakaspalvelu@bplan.fi
020 718 1770

Y-tunnus: 2260586-0
Toimilupa: ESHL-2009-04170/Yr-2

B. plan Laki Oy