Skip to main content

B. plan perintäpalvelut

Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoisen perinnän toimenpiteillä velalliselta haetaan velkasaatavaan vapaaehtoista suoritusta. Tämä kattaa esimerkiksi velalliselle lähetettävät maksuvaatimuskirjeet, yhteydenottoperinnän, maksusopimusneuvottelut, maksusopimuksen laadinnan ja seurannan sekä velallisen luottotietojen tarkistuksen. Tavoittelemme perinnässämme parhaita ratkaisuja – hoidamme perinnän tehokkaasti, huomioiden samalla asiakkaan ja velallisen välisen asiakassuhteen.

Varaa tästä aika maksuttomaan ensikonsultaatioon perintäasiantuntijamme kanssa tai ota yhteyttä puhelimitse 020 718 1770.

Miten perintä alkaa?

Vapaaehtoinen perintä käynnistyy, kun toimeksiantaja toimittaa erääntyneen saatavan perittäväksi. Voit jättää saatavasi perittäväksemme sähköisesti tästä. Toimeksiantajan tulee toimittaa perittäväksi siirrettävä lasku tai muu velan perusteena toimiva asiakirja sekä ilmoittaa velallisen tiedot – nimi ja osoite sekä mahdollinen henkilö-tai y-tunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sikäli kun nämä ovat toimeksiantajan tiedossa. Saatavia voi siirtää perittäväksi myös Heeros Oyj:n Venda-laskutusohjelman kautta, valitsemalla Vendassa B. planin perintätoimistoksi. Perintälinjan avaamisesta tulee kuitenkin olla ensin yhteydessä Heeros Oyj:hin. Ensimmäisen toimeksiannon vastaanoton yhteydessä toimeksiantajalle toimitetaan linkki, tunnus sekä salasana extranet-palveluun, jossa toimeksiantaja voi muun muassa tarkastella velkasaatavan saldoa, noutaa suorituksia koskevia tilitysraportteja sekä seurata toimeksiannon tilaa reaaliaikaisesti.

Miten vapaaehtoinen perintä etenee?

Vapaaehtoinen perintä alkaa velalliselle lähetettävästä kirjallisesta maksuvaatimuskirjeestä. Velalliselle lähetetään kaksi maksuvaatimusta, jonka jälkeen saatava siirtyy suorituksen puuttuessa luottotietojen tarkistukseen sekä yhteydenottoperintään. Yhteydenottoperinnässä velallista tavoitellaan puhelimitse tai sähköpostitse ja neuvotellaan mahdollisesta maksujärjestelystä. Jos velalliselta ei saada vapaaehtoisen perinnän aikana suoritusta, velallista ei tavoiteta tai hänen kanssaan ei päästä sopimukseen velan suorituksesta, lähetetään toimeksiantajalle jatkotiedustelu. Jatkotiedustelussa ilmoitetaan toimeksiannon siihenastiset tapahtumat, selvitetään velallisen taloudellinen tilanne sekä susositellaan sopivinta jatkotoimenpidettä ja ilmoitetaan mahdollisista oikeudellisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Toimeksiantajalla on näin mahdollisuus päättää, edetäänkö asiassa ehdotetulla tavalla vai lopetetaanko toimeksianto vapaaehtoisen perinnän päätyttyä. Oikeudelliseen perintään ei koskaan edetä ilman toimeksiantajan erillistä suostumusta.

Mitä kustannuksia vapaaehtoisesta perinnästä voi syntyä?

Toimeksiantajalta ei veloiteta lainkaan kiinteää kuukausi- tai vuosimaksua. Saatavien perinnässä veloitetaan kertaluonteinen 19,00 euron toimeksiantomaksu, joka kohtuullistetaan alle 200,00 euron saatavissa 10,00 euroon. Perintälain (3 b §, 10 §, 10 a-f §) mukaisia vapaaehtoisen perinnän kuluja peritään ensisijaisesti velalliselta, ja perintäkuluja laskutetaan toimeksiantajalta vain siltä osin, kun niihin ei saada velalliselta vapaaehtoisen perintäprosessin aikana suoritusta. Mikäli saatava tulee suoritetuksi vapaaehtoisen perinnän aikana, toimeksiantajalle ei synny perintäkulukustannuksia.

Millainen saatava on perintäkelpoinen?

Kaikki selvät ja riidattomat saatavat ovat lähtökohtaisesti perintäkelpoisia – saatavan määrällä tai tyypillä ei ole merkitystä perintään siirron tai perinnän kulun kannalta. Palvelemme yksityishenkilöitä sekä eri toimialojen yritysasiakkaita kaikenlaisten saatavien perinnässä. Olemme kuitenkin erikoistuneet etenkin oikeudellisia erityispiirteitä omaavien saatavien, kuten vastike- ja vuokrasaatavien, perintään. Jotta kuluttajaa koskeva saatava voidaan vastaanottaa perittäväksi, tulee kuluttajalle olla lähetetty vähintään yksi kirjallinen maksuhuomautus. Saatava voidaan siirtää perittäväksemme, kun huomautuksen lähettämisestä on kulunut neljätoista päivää.

Voit siirtää saatavasi perittäväksi tästä. Mikäli sinulla on vapaaehtoista perintää koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@bplan.fi tai puhelimitse 020 718 1770.

Ota yhteyttä

AjanvarausYhteystiedot

B. plan Oy

asiakaspalvelu@bplan.fi
020 718 1770

Y-tunnus: 2260586-0
Toimilupa: ESHL-2009-04170/Yr-2

B. plan Laki Oy