Skip to main content

B. plan perintäpalvelut

Vastike- ja vuokrasaatavien perintä

Vastike- ja vuokrasaatavien perintä on erityisosaamistamme. Hoidamme sekä liike- että asuinhuoneistojen vastike- ja vuokrasaatavien perinnän asiantuntevasti, ja tuemme näin asiakkaamme omaa reskontranhallintaa. Hoidamme puolestasi myös vuokrasopimuksen purun sekä häädön vireillepanon, kun ne ovat tarpeen.

Varaa tästä aika maksuttomaan ensikonsultaatioon perintäasiantuntijamme kanssa tai ota yhteyttä puhelimitse 020 718 1770.

Mitä tehdä, kun osakkeenomistaja ei maksa vastikkeita tai vuokralainen vuokraa?

Maksamattomiin vastike- ja vuokrasaataviin kannattaa reagoida nopeasti. Kun kyse on toistuvasti erääntyvästä saatavasta, kuten vastikkeista tai vuokrista, maksuhuomautuksen lähettäminen velalliselle ei ole lain mukaan pakollista.

Voit siirtää erääntyneen vastike- tai vuokrasaatavan perittäväksemme tästä. Perintää varten tarvitsemme selvityksen siitä, miltä kuukausilta vastikkeet tai vuokrat ovat suorittamatta, onko vuokralainen edelleen asunnossa / liiketilassa tai onko asunto edelleen osakkeenomistajan hallussa, sekä onko vuokralaiselta vaadittu vakuus ja onko vakuudesta jo katettu maksamattomia vuokria.

Milloin vastikkeita tai vuokria voi alkaa periä?

Vastike- ja vuokrasaatavaa on mahdollista periä heti niiden eräännyttyä. Tämä johtuu siitä, että vastikkeiden ja vuokrien katsotaan olevan jatkuvasti erääntyvää saatavaa, ja kunkin maksettavan vastikkeen tai vuokran eräpäivä on etukäteen velallisen tiedossa.

Miten vastike- ja vuokrasaatavien perintä tapahtuu?

Vastike- sekä vuokrasaatavan perintä alkaa muiden saatavien tavoin vapaaehtoisella perinnällä, jossa velalliselle lähetetään aluksi kaksi maksuvaatimuskirjettä suorittamattomasta saatavasta. Tämän jälkeen saatava siirtyy suorituksen puuttuessa luottotietojen tarkistukseen ja yhteydenottoperintään. Yhteydenottoperinnässä velallista tavoitellaan puhelimitse tai sähköpostitse ja voidaan myös neuvotella maksujärjestelystä. Jos velalliselta ei saada vapaaehtoisen perinnän aikana suoritusta, velallista ei tavoiteta tai hänen kanssaan ei päästä sopimukseen velan maksusta, lähetetään toimeksiantajalle asiasta jatkotiedustelu.

Jatkotiedustelussa ilmoitetaan toimeksiannon siihenastiset tapahtumat ja selvitetään velallisen taloudellinen tilanne sekä annetaan suositus toimeksiannon jatkosta. Tiedustelussa ilmoitetaan myös mahdollisista oikeudellisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Toimeksiantajalla on näin mahdollisuus päättää, edetäänkö asiassa ehdotetulla tavalla vai lopetetaanko toimeksianto vapaaehtoisen perinnän päätyttyä. Oikeudelliseen perintään ei edetä ilman toimeksiantajan suostumusta. Vastike- ja vuokrasaatavien oikeudellisessa perinnässä käytämme haastehakemusta.

Miten vuokralaisen saa pois asunnosta?

Mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa, vuokrasopimus on mahdollista joko irtisanoa tai purkaa. Hoidamme vapaaehtoisen vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purun puolestasi käyttäen käräjäoikeuden tiedoksiantoa. Jos vuokralainen ei lähde vuokra-asunnosta vapaaehtoisesti, vuokranantajan on mahdollista hakea käräjäoikeudelta häätöä. Haemme häätöä sekä vuokrasopimuksen purkua toimeksiantajamme puolesta haastehakemuksella, jolla velallinen velvoitetaan suorittamaan erääntynyt vuokrasaatava. Käräjäoikeuden antaman yksipuolisen tuomion sisältämä häätö- sekä purkupäätös lähetetään ulosottoon, jossa se toimeenpannaan ulosottoviranomaisen toimesta. Samalla käynnistyvät maksamattoman vuokrasaatavan ulosmittaustoimet. Vuokranantaja ei lain mukaan saa pyrkiä poistamaan vuokralaista tai vuokralaisen omaisuutta asunnosta omatoimisesti. Tämä tapahtuu aina käräjäoikeuden antamalla häätöpäätöksellä asiaa hoitavan viranomaisen toimesta.

Voit siirtää vastike- tai vuokrasaatavasi perittäväksemme sähköisesti tästä. Mikäli sinulla on vastike- tai vuokrasaatavien perintää koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@bplan.fi tai puhelimitse 020 718 1770.

Ota yhteyttä

AjanvarausYhteystiedot

B. plan Oy

asiakaspalvelu@bplan.fi
020 718 1770

Y-tunnus: 2260586-0
Toimilupa: ESHL-2009-04170/Yr-2

B. plan Laki Oy